Siam Thai and Teppan-yaki Restaurant

Thai Restaurant

Spa hotel vicino a Siam Thai and Teppan-yaki Restaurant